Ramselevägen 10 * Box 41 * 83321 Strömsund * tel 0670-13570 * fax 0670-10559
Random header image... Refresh for more!

Om oss

Kemy Ekonomi och Redovisning AB i Strömsund erbjuder redovisningstjänster, bokslut, deklarationer, löneredovisning, mm till mindre eller större företag i Norra Jämtland.

Som ett företag med hög kompetens engagerar vi oss i våra kunders verksamhet och är glada åt att kunna komplettera och stödja dem i deras arbete. Vi kan därmed ge bättre besluts- och uppföljningsunderlag, förbättra möjligheten för våra kunder att kontrollera och styra sin verksamhet och därmed öka lönsamheten.

Att lägga stor vikt på kompetensutveckling och följa förändringar av redovisnings- och skatteregler är en självklarhet för oss.

KEMY är medlem i SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.